Met ingang van 1 januari 2016 zijn de kinderopvang en peuterspeelzalen verplicht zich te registreren bij de geschillencommissie.

Uiteraard voldoen wij ook aan deze eis. Bij geschillen zal KDV Kaluna eerst proberen dit onderling op te lossen met de ouder/oudercommissie. Komen wij niet tot een oplossing dan kan de klacht aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie.

Externe klachtenbehandeling

Vragen en klachten over kinderopvang-banner

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen