Mentorschap

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerkster die werkt op de groep van het kind. De mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling van het kind met de ouders/verzorgers.

Tevens is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Op Kaluna wordt gewerkt met het programma “ Doen, Praten & Bewegen Digitaal. Dit programma is ontwikkeld door de CEDgroep in samenwerking met Quebble.

In dit programma worden observatielijsten ingevuld onderverdeeld in drie categorieën  t.w. Zo doe ik,  Zo beweeg ik en Zo praat ik.

De observatielijsten zijn gekoppeld aan leeftijd in maanden. De mentor houdt bij wanneer en voor welk kind de lijst moet worden ingevuld. Het invullen gaat via de Ipad of de computer.

Indien een vraag niet positief kan worden beantwoord, geeft het systeem een handelingssuggestie welke zichtbaar wordt bij de observatielijst. Uiteraard is dit een suggestie en zullen de pedagogisch medewerksters hun kennis aanwenden om de ontwikkeling nog meer te stimuleren.

Na het invullen worden de observatielijsten in PDF format uitgeprint en opgeslagen. De ouder wordt minimaal 1 keer per jaar uitgenodigd voor een oudergesprek. Aan de hand van de observatieverslagen van het kind wordt de ontwikkeling besproken met de ouders/verzorgers.

Indien het tussentijds nodig is om iets te bespreken met betrekking tot de ontwikkeling van het kind, kunnen ouders/verzorgers de pedagogisch medewerksters en/of de locatiemanager hierop aanspreken en zo ook de pedagogisch medewerksters en/of de locatiemanager de ouders.

Uiteraard is er eerder overleg indien dit nodig is.

Indien een kind 4 jaar wordt, kunnen de lijsten in overleg met de ouders, doorgestuurd worden naar de basisschool en de buitenschoolse opvang. Dit om een goede doorlopende ontwikkelingslijn naar het basisonderwijs te creëren. Het doorsturen kan digitaal maar desgewenst ook op papier.

Gezonde & warme maaltijd

Bij Kaluna vinden we het belangrijk dat de kinderen zich in een speelse en leuke omgeving kunnen ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk dat er samen activiteiten worden gedaan en nieuwe dingen worden ontdekt. Zo eten wij dagelijks gezamenlijk een gezonde en lekkere warme maaltijd.

lees meer

Scandinavische visie

De Scandinavische visie op kinderopvang trekt ons heel erg aan, in deze visie draait veel om het buitengebeuren ook als de weersomstandigheden wat minder mooi zijn. Wat hier uiteraard wel uit voort kan komen is dat de kleding van de kinderen vies kan worden, maar ook dit hoort bij het kind mogen zijn.

lees meer

Nieuwsgierig? Vraag nu een rondleiding aan of schrijf uw (verwachte) kind direct in