Mentorschap

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerkster die werkt op de groep van het kind. De mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling van het kind met de ouders/verzorgers.

Tevens is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Op Kaluna wordt gewerkt met het programma” KIJK”

In dit programma worden observatielijsten ingevuld zodat er goed zicht blijft op de ontwikkeling van het kind.

De observatielijsten zijn gekoppeld aan leeftijd in maanden. Per 6 maanden worden de lijsten ingevuld en daarna doorgestuurd naar de ouders. De mentor houdt bij wanneer en voor welk kind de lijst moet worden ingevuld. Het invullen gaat via de Ipad of de computer.

Indien het tussentijds nodig is om iets te bespreken met betrekking tot de ontwikkeling van het kind wordt dit uiteraard aangegeven door de mentor.

Als een kind 4 jaar wordt, kunnen de lijsten in overleg met de ouders, doorgestuurd worden naar de basisschool en de buitenschoolse opvang. Zij werken ook met het programma “KIJK “.

Dit om een goede doorlopende ontwikkelingslijn naar het basisonderwijs te creëren. Het doorsturen gaat digitaal.

Gezonde & warme maaltijd

Bij Kaluna vinden we het belangrijk dat de kinderen zich in een speelse en leuke omgeving kunnen ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk dat er samen activiteiten worden gedaan en nieuwe dingen worden ontdekt. Zo eten wij dagelijks gezamenlijk een gezonde en lekkere warme maaltijd.

Scandinavische visie

De Scandinavische visie op kinderopvang trekt ons heel erg aan, in deze visie draait veel om het buitengebeuren ook als de weersomstandigheden wat minder mooi zijn. Wat hier uiteraard wel uit voort kan komen is dat de kleding van de kinderen vies kan worden, maar ook dit hoort bij het kind mogen zijn.

Nieuwsgierig? Vraag nu een rondleiding aan of schrijf uw (verwachte) kind direct in