Kinderdagverblijf Alphen aan den Rijn

Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf met 3 verticale groepen (0-4 jaar) en 34 kindplaatsen.

Mocht u interesse hebben in een plaatsing op ons dagverblijf neem dan contact met ons op voor een rondleiding en tevens plaatsingsgesprek.

Kdv Kaluna werkt met de uit Scandinavie afkomstige visie, waarbij het gezin en de huiselijkheid centraal staan. Deze visie betekent in de praktijk ook, dat wij elke dag met de kinderen naar buiten gaan voor een frisse neus. Dit kan zijn door buiten op het plein te spelen, het maken van een wandeling of door fijn te gaan spelen in het park.

Ook geven wij ieder kind de ruimte om zich te ontwikkelen in zijn eigen tempo. Maar bovenal bieden wij het kind de gelegenheid om fijn te spelen in een prettige omgeving.

Voor de kinderen die mee eten is er een warme maaltijd tussen de middag. Deze wordt gezamenlijk met de pedagogisch medewerk(st)ers aan tafel genuttigd, dit ook weer om de huiselijkheid zoveel mogelijk te evenaren. Met de kleinsten onder ons (baby’s) wordt rekening gehouden. Ook met kinderen die een voedselallergie hebben. Uiteraard dient dit van te voren schriftelijk aan ons te worden gemeld. Alleen kinderen met een pinda- en/of notenallergie kunnen wij geen maaltijd aanbieden. In overleg met de ouders zal er naar een alternatief worden gezocht zodat ook dit kind gezellig aan de maaltijd zal kunnen deelnemen. Tevens houden wij rekening met de maaltijden vanwege een geloofsovertuiging.  Ook voor andere specifieke voedingswensen zullen wij, in overleg met de ouders, proberen een oplossing te vinden.

Wij  zorgen voor kwalitatief goede, verantwoorde en professionele opvang.

Scandinavische visie

De Scandinavische visie op kinderopvang trekt ons heel erg aan, in deze visie draait veel om het buitengebeuren ook als de weersomstandigheden wat minder mooi zijn. Wat hier uiteraard wel uit voort kan komen is dat de kleding van de kinderen vies kan worden, maar ook dit hoort bij het kind mogen zijn.

Gezonde & warme maaltijd

Bij Kaluna vinden we het belangrijk dat de kinderen zich in een speelse en leuke omgeving kunnen ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk dat er samen activiteiten worden gedaan en nieuwe dingen worden ontdekt. Zo eten wij dagelijks gezamenlijk een gezonde en lekkere warme maaltijd.

Mentorschap

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerkster die werkt op de groep van het kind. De mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling van het kind met de ouders/verzorgers.

Dagritme

Voor de baby’s houden we zoveel mogelijk hun eigen schema’s aan. Verschonen van de kinderen doen we op vaste momenten vaak net voor de tafelmomenten maar verschonen doen we uiteraard indien nodig.

Activiteiten

Op kdv Kaluna hechten wij heel veel waarde aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door als activiteit veel samen te spelen, zowel binnen als buiten.

Buitenspelen

Elke dag proberen wij met de kinderen naar buiten te gaan. Dit kan zijn door middel van spelen op ons plein of indien mogelijk een wandeling in het park of een boodschapje doen.

Wennen

Na acceptatie van een plaatsing wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er ook afspraken gemaakt over de wenperiode. Voor veel ouders is het kinderdagverblijf een nieuwe ervaring.

Nieuwsgierig? Vraag nu een rondleiding aan of schrijf uw (verwachte) kind direct in