Het team

Kdv Kaluna is opgezet door Irene en Phuong. De naam Kaluna is anders dan de meeste mensen denken geen Scandinavische naam. Kaluna is ontstaan door de namen van de kinderen van Irene en Phuong. Ka(ylene), Lu(uk) en Na(omi).

Irene en Phuong hebben beide een pedagogische achtergrond en bijbehorende studies achter de rug. Samen met hun jarenlange ervaringen bij diverse kinderopvangorganisaties hebben zij in 2011 besloten om samen Kaluna op te zetten. Beide hebben een affiniteit met de Scandinaviche visie op kinderopvang.

Kinderdagverblijf Kaluna heeft 3 groepen. De groepen hebben de namen meegekregen van drie Scandinavische hoofdsteden Helsinki, Stockholm en Oslo.

De groepen Oslo en Stockholm hebben een capaciteit van 12 kinderen per dag, de groep Helsinki heeft een capaciteit van 10 kinderen per dag.

Kdv Kaluna werkt met verticale groepen d.w.z. kinderen van elke leeftijdscategorie worden samen in 1 verticale groep opgevangen, zodat ze de mogelijkheid krijgen om met elkaar te spelen en van elkaar te leren. Ook wordt hiermee zoveel mogelijk de huiselijke situatie nagebootst, thuis zijn er immers ook vaak broertjes of zusjes aanwezig.

Elke dag zullen er gediplomeerde pedagogisch medewerksters op de groep aanwezig zijn die graag voor uw kind(eren) willen zorgen. Elk kind krijgt een eigen mentor toegewezen. De mentor observeert het kind en is tevens het vaste aanspreekpunt voor de ouder/verzorger.

( binnenkort zullen er foto’s van de pedagogisch medewerksters op de site worden geplaatst )

Tevens heeft het kind altijd een vast gezicht op de groep.

Het team van pedagogisch medewerksters zal worden aangestuurd door de leidinggevende en de directie.

Irene is eveneens in het bezit van het diploma kindercoach waardoor, indien gewenst, ook advies kan worden gegeven bij gedragsproblemen.

Vaak helpt een andere frisse kijk, met kleine aanwijzigingen, al om een situatie, positief om te kunnen buigen.

Op kinderdagverblijf Kaluna is een pedagogisch beleidsplan aanwezig, indien u daar belangstelling voor heeft kunt u het inzien op het dagverblijf. Het pedagogisch beleidsplan biedt richtlijnen voor ons dagelijks handelen binnen Kaluna.

binnenkort een leuke teamfoto

Scandinavische visie

De Scandinavische visie op kinderopvang trekt ons heel erg aan, in deze visie draait veel om het buitengebeuren ook als de weersomstandigheden wat minder mooi zijn. Wat hier uiteraard wel uit voort kan komen is dat de kleding van de kinderen vies kan worden, maar ook dit hoort bij het kind mogen zijn.

Kinderdagverblijf Alphen a/d Rijn

Kdv Kaluna werkt met de uit Scandinavie afkomstige visie, waarbij het gezin en de huiselijkheid centraal staan. Deze visie betekent in de praktijk ook, dat wij elke dag met de kinderen naar buiten gaan voor een frisse neus. Dit kan zijn door buiten op het plein te spelen, het maken van een wandeling of door fijn te gaan spelen in het park.

Nieuwsgierig? Vraag nu een rondleiding aan of schrijf uw (verwachte) kind direct in