Vandaag hebben wij het certificaat ontvangen van de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waarop vermeld staat dat er in 2016 geen geschil tegen Kaluna is ingediend. Een mooie prestatie waarop wij trots zijn, omdat dit staat voor de kwaliteit die wij willen bieden aan onze ouders.