Aan alle ouders in Alphen met een kindje op kinderdagverblijf Kaluna.

Graag wil ik mij via deze weg voorstellen. Ik ben Lianne de Groot, Pedagogisch adviseur bij het Opvoedadviespunt in Alphen, locaties Ridderhof, Stadhuis en Rijnwoude.

Voor informatie over het aanbod van het Opvoedadviespunt verwijs ik u naar de website:

http://www.cjgalphenaandenrijn.nl/pagina/cjg-opvoedadviespunt/637419

Vanaf 26 januari 2016 ga ik eens in de 6 weken spreekuur draaien op het kinderdagverblijf van uw kind, dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Irene en Phuong. U bent welkom om uw opvoedvraag te komen stellen! Voor vragen over bijvoorbeeld voeding en groei kunt u terecht bij het wekelijkse inloopspreekuur op het consultatiebureau.

Belangrijk om nog even te noemen:

Het Opvoedadviespunt legt géén dossier aan. Persoonlijke werkaantekeningen van de pedagogisch adviseur worden na het afsluiten van het contact vernietigd. Dat maakt het contact laagdrempelig. De gesprekken zijn gratis en u heeft geen verwijzing nodig.

Opvoeden is geen eenvoudige taak en kan vragen, twijfels en zorgen oproepen. Met iemand praten kan helpen om dingen op een rijtje te zetten om een antwoord of een oplossing te vinden. Daarvoor is het Opvoedadviespunt.

Bij vragen, schroom niet! Ik hoop u te ontmoeten op een van de CJG’s.

Lianne