KDV Kaluna hecht heel veel waarde aan een veilige en prettige plek voor alle kinderen van 0-4 jaar. Wij hebben hiervoor de ruimte en de middelen en uiteraard de kennis in huis.

Een baby echter heeft hele andere prioriteiten dan bijvoorbeeld een peuter. Een baby heeft voornamelijk behoefte aan hechting om zich in zijn/haar latere leeftijd te kunnen ontwikkelen tot een gelukkig mens.

De basis ligt dus gedeeltelijk op het kinderdagverblijf, hiervoor is echter specifieke kennis nodig. Uiteraard is er ruim voldoende kennis aanwezig, maar Kaluna hecht enorm veel waarde aan het up to date houden van deze kennis.

Voor eind 2018 zullen alle pedagogisch medewerksters zich gespecialiseerd hebben als babyspecialiste.

Wij zullen hiervoor ook een licentie aanvragen omdat wij uit willen dragen dat wij ons gespecialiseerd hebben in kwalitatief goede begeleiding van baby’s, afgestemd op de behoeften van de baby en gebaseerd op de nieuwste inzichten.

Wilt u hier meer informatie over dan zijn wij uiteraard graag bereid deze te geven.