Op Kaluna vinden wij het erg belangrijk dat er veel, gevarieerd en goed fruit wordt gegeten.

Vorige maand zijn wij een overeenkomst aangenaam met van Kekem Fruit. Zij leveren fruit wat, voor zover mogelijk, uit eigen teelt komt. Voor het overige fruit wordt nauw samengewerkt met gespecialiseerde en lokale toeleveranciers. Zowel het fruitteeltbedrijf als de toeleveranciers zijn gecertificeerd en voldoen aan alle strikte eisen rondom voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit.